ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Μητρικός θηλασμός

www.thilasmos.gr

www.mothereducation.com

www.breastfeeding.com

 

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

www.e-child.gr

 

 

Μονάδα Εφηβικής Υγειας (Μ.Ε.Υ)

www.youth-health.gr

 

 

ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων)

www.keelpno.gr

 

 

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (E.Ψ.Y.Π.E.)

www.epsype.gr

 

 

 

Ανοιχτή Γραμμή για το Παράνομο Περιεχόμενο στο Internet

www.safeline.gr

 

 

Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Κ.Ε.Ι)

www.ephebiatrics.gr

 

 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

www.who.int

 

 

Ευρωπαϊκή Παιδιατρική Εταιρεία (European Paediatric   Association)

www.epa-unepsa.org

 

 

The Health Protection Agency (HPA)-UK

Υπηρεσία Προστασίας της Υγείας - Ενωμένο Βασίλειο

www.hpa.org.uk

 

 

 

Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία

www.aap.org

 

 

CDC  (Aμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων)

www.cdc.gr

 

 

Kids Health (Nemours Foundation's Center for Children's Health Media;nbsp )

www.kidshealth.org